Haku päiväkotiin

Vaasan kaupunki on siirtymässä palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.8.2018 alkaen. Tämän muutoksen myötä Vaasa English Playschoolin ostopalvelusopimus Vaasan kaupungin kanssa päättyy ja Playschoolista tulee Vaasan kaupungin palvelusetelipäiväkoti.

 

Haku toimintakaudelle 2018 – 2019 (alkaa elokuussa 2018)

Haku vieraskieliseen varhaiskasvatukseen tapahtuu aikavälillä 6. – 20.2.2018. Hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei huomioida. Päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti Vaasan kaupungin verkkosivustolla:

https://www.vaasa.fi/vieraskielinen-varhaiskasvatus-englanti

Lisätietoa hakuajasta ja hakumenettelystä antaa päiväkodin johtaja Teija Vähälummukka Puh: 050 5700556 / teija.vahalummukka@vaasaenglishplayschool.fi

Hakuajan jälkeen mahdollisesti vapautuvista paikoista tiedotetaan tällä sivulla ja vapautuvia paikkoja voidaan hakea erikseen ilmoitettuna hakuaikana.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen toimintakaudelle 2018 -2019

Elokuussa 2018 alkaa v. 2012 syntyneille lapsille maksuton esiopetus 4 h/pvä. Esiopetukseen ilmoittaudutaan aikavälillä 18.1. – 31.1.2018. Myös ne v. 2012 syntyneet lapset, jotka ovat jo English Playschoolissa, tulee ilmoittaa esiopetukseen. 

Esiopetukseen ottamisessa noudatetaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstä sekä vieraskielisen opetuksen (englanti) osalta varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan hyväksymiä yllä mainittuja kriteerejä.

Haku Kansainväliseen lapsiryhmään. 

Vaasa English Playschoolin kansainvälisessä lapsiryhmässä on vuosittain 21 lapsipaikkaa. Ryhmä on rakenteeltaan sisarusryhmä ja suunnattu 3-6 -vuotiaille lapsille. 

 

Haku kansainväliseen lapsiryhmään tapahtuu 9.-20.4.2018. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

 

Kansainvälisen lapsiryhmän lapsivalinnoissa noudatetaan seuraavia valintakriteerejä:

 • Etusijalla valinnoissa ovat kansainvälisten perheiden lapset joilla on englanninkielistä taustaa (suomen kielen taito ei ole välttämätöntä, englannin kieli on käytössä perheen jokapäiväisessä arjessa).
 • Lapsipaikat täytetään ikäluokittain, siten että etusijalla ovat ensin 6-vuotiaat lapset, sitten 5-vuotiaat, 4-vuotiaat ja 3-vuotiaat.
 • Saman perheen 3-6 –vuotiaat sisaret ovat oikeutettuja saamaan paikan etusijalla, mikäli vanhempi sisar saa ensin paikan ikäluokkien mukaan tapahtuvan valinnan perusteella
 • Kansainvälisessä lapsiryhmässä ei ole paikkoja alle 3-vuotiaille lapsille.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan  
 • Ilman paikkaa jääneet jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle eli ns. jonotuslistalle. Mikäli paikkoja vapautuu, täytetään ne jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä

 

Mikäli Playschoolin kansainvälisen lapsiryhmän paikat eivät täyty kansainvälisten perheiden hakijoista, voidaan ryhmää tarvittaessa täydentää ryhmästä paikkaa hakeneiden suomenkielisten perheiden lapsilla.

 

Tietoa kansainvälisen lapsiryhmän lapsivalinnoista annetaan aikaisintaan 30.4.2018.

 

https://www.vaasa.fi/en/organization-of-the-city-of-vaasa/early-childhood-education

Valintakriteerit vieraskieliseen varhaiskasvatukseen:

Vieraskielisessä varhaiskasvatuksessa on vuosittain 42 lapsipaikkaa, kahdessa eri ikäryhmässä.

 

Lapsipaikat täytetään ikäryhmittäin seuraavasti:

 • 6- vuotiaat (esiopetus): 21 paikkaa
 • 5-vuotiaat: 21 paikkaa

Esiopetusryhmän lapsipaikkoihin ovat etusijalla ne lapset, jotka ovat jo aloittaneet vieraskielisessä varhaiskasvatuksessa 5-vuotiaina.

 

Mikäli vieraskielisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmät eivät täyty 6- ja 5-vuotiaista lapsista, huomioidaan myös tätä nuoremmat hakijat ikäryhmittäin, siten että etusijalla ovat ensin 4-vuotiaat lapset ja sen jälkeen 3-vuotiaat lapset. Vieraskielisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä ei ole paikkoja alle 3-vuotiaille lapsille.

 

Tämän lisäksi hakuprosessissa käytetään seuraavia valintakriteerejä:

 

 • Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomenkielen taidot (laaja sanavarasto).
 • Vieraskieliseen varhaiskasvatukseen haettavan lapsen sisarus on päivähoidossa samassa yksikössä.
 • Vieraskieliseen varhaiskasvatukseen haettavan lapsen sisarus aloittaa perusopetuksessa (laajamittainen kaksikielinen opetus) vuosiluokalla 1.– 4
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan. Mikäli jo sisaruskriteerien edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin paikkoja, suoritetaan arvonta näiden hakijoiden kesken.

 

Ilman paikkaa jääneet jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle eli ns. jonotuslistalle. Mikäli paikkoja vapautuu, täytetään ne jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Jonotuslistaa pidetään voimassa yhden vuoden (lukukauden) ajan.

Vieraskielisen varhaiskasvatuksen esiopetusvuoden jälkeen lapsilla on mahdollisuus hakeutua soveltuvuuskokeen kautta perusopetuksen laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen.