Haku päiväkotiin

Vaasa English Playschool on Vaasan kaupungin ostopalvelupäiväkoti. Päiväkotiin haetaan Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetusviraston kautta samoin kuin kunnalliseen päivähoitopaikkaan. Lapsivalinnat tehdään kaupungin varhaiskasvatuksen toimesta. Valintakriteerit on päivitetty vuonna 2015.
 
Kun aloitetaan Playschoolilla, sitoudutaan aloittamaan vieraskielinen opetus sekä esiopetukseen että perusopetukseen siirryttäessä. Vieraskielistä perusopetusta annetaan Suvilahden koulussa. On tärkeää huomioida se että kodin tuki on hyvin tärkeää lapsen oppimisen ja myöhemmin koulumenestyksen kannalta. vieraskielisessä opetuksessa.

Valintaperiaatteet

Tarkennetut valintakriteerit kielikylvyssä ja vieraskielisessa varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 9.12.2015 § 100)

 

 • Lapsen asuinpaikkana on Vaasa.
 • Ruotsin kielen kielikylvyn osalta: Lapsen huoltajien äidinkielinä ei ole ruotsi eikä kotona puhuta ruotsia.
 • Vanhemmat hoitavat kuljetuksen päiväkotiin.
 • Huoltajat sitoutuvat siihen, että siirtyessään kouluun lapsi jatkaa perusopetuksessa kielikylpyopetuksessa/vieraskielisessä opetuksessa (englanti)
 • Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomenkielen taidot (laaja sanavarasto). Varhaiskasvatuksen kiertävät erityislastentarhanopettajat ja/tai suomi toisena kielenä – lastentarhanopettaja havainnoivat mm. lasten kielitaitoa. He antavat lausunnon kielitaidon riittävyydestä sekä lapsen edellytyksistä siirtyä kielikylpyopetukseen/vieraskieliseen varhaiskasvatukseen.

 

Lapsen sisarus on kielikylvyssä

 

 • Sisaruksen tulee olla kielikylvyssä samassa päiväkodissa, jossa kielikylpy nuoremman sisaruksen osalta alkaa.
 • Sisaruksen tulee olla kielikylvyssä maantieteellisesti samalla alueella sijaitsevassa päiväkodissa.
 • Kielikylvyssä oleva sisarus aloittaa perusopetuksessa vuosiluokalla 1.– 4. samalla maantieteellisellä alueella sijaitsevassa koulussa.
 • Sisarus aloittaa kielikylvyssä perusopetuksessa vuosiluokalla 1.–4., mutta koulu ei sijaitse samalla maantieteellisellä alueella.
 • Uusperheiden osalta sisaruksella tarkoitetaan tässä yhteydessä samassa taloudessa (osoitteessa) asuvia lapsia.
 • Kielikylpyyn/vieraskieliseen varhaiskasvatukseen haettavan lapsen sisarus on päivähoidossa samassa yksikössä, jossa kielikylpy/vieraskielinen varhaiskasvatus (englanti) alkaa.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan. Mikäli jo sisaruskriteerien edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin paikkoja, suoritetaan arvonta näiden hakijoiden kesken. Ilman kielikylpypaikkaa jääneet jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle eli ns. jonotuslistalle. Mikäli kielikylpypaikkoja vapautuu, täytetään ne jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Jonotuslistaa pidetään voimassa kaksi vuotta.
 • Lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen päivähoitoon (englanti). Mikäli huoltajat ovat hakeneet lapselle paikkaa molempiin, katsotaan hakemus ruotsin kielen kielikylpyopetukseen ensisijaiseksi hakemukseksi.Valintaperusteiden tarkasteluajankohtana käytetään hakuajan päättymispäivää.