Pelastautumissuunnitelma

         PÄIVÄKODIN

     PELASTAUTUMIS-

       SUUNNITELMA

 

Vaasan englantilainen leikkikoulu

Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin

Päivitetty 6.10.2017/ Teija Vähälummukka / Vaasa English Playschool

 

Sisällysluettelo

 1. Päiväkodin tiedot
 2. Päiväkodin henkilöstö
 3. Turvallisuushenkilöstö
 4. Päiväkodin vaaratilanteet ja niiden ehkäiseminen
 5. Käsisammuttimet ja poistumisjärjestelyt
 6. Suojautuminen ja väestönsuojelu
 7. Kunnan pelastustoimi
 8. Henkilöstön turvallisuuskoulutus
 9. Häiriötilanteet
 10. Päiväkodin oma palotarkastus
 11. Päiväkodin poistumissuunnitelma
 12. Toimintaohjeita
 13. Päiväkodin vaaratilanteiden arviointi

Liiteet:

Liite 1: Päiväkodin pohjapiiros

Liite 2: Päiväkodin turvallisuussuunnitelma

 

1. Päiväkodin tiedot

 

Päiväkodin nimi:                         Vaasan englantilainen leikkikoulu

Kiinteistön osoite:                       Karhuntie 11, 65350 Vaasa

Kaupunginosa:                             Korkeamäki

Kiinteistön omistaja:                   Pikipruukki Oy

Kiinteistön omistajan osoite:

Kiinteistön omistajan puhelinnumero:  044-5819400

Huoltoyhtiö / kiinteistönhoitaja:            RTK Palvelu

Kiinteistönhoitajan puhelinnumero:      029 029 4400

Hoitopaikkojen lukumäärä:                      42

Henkilökunnan lukumäärä:                      10

Päiväkodin oma kokoontumispaikka on hiekkakenttä päiväkodin   

edustalla

 

2. Päiväkodin henkilöstö

 

Päiväkodin johtaja:            Teija Vähälummukka

Puhelinnumero (työ / koti):                  050 5700556

Päiväkodin johtajan sijainen:                Johanna Grankvist

Puhelinnumero (työ / koti):                  0407500943

Ensiaputaitoiset henkilöt:            Teija Vähälummukka

Johanna Grankvist

Sarita Gonsalves

Wendy Hilton

Sari Jokela

Marivic Stenvall

Tiia Gustafsson

 

3. Turvallisuushenkilöstö

 

 • turvallisuuspäällikkö: Teija Vähälummukka
 • turvallisuuspäällikön sijainen: Johanna Grankvist
 • turvallisuusvastaavat:

Juniorit / Sari Jokela

Seniorit / Sarita Gonsalves

 

Turvallisuushenkilöstön tehtävät:

 

Turvallisuuspäällikkö:

 1. Johtaa päiväkodin onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä, valvoo yhteistyössä pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, että palonehkäisy ja varautuminen pelastustoimenpiteisiin on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
 1. Laatii pelastussuunnitelman ja siihen liittyvät ohjeet ja ylläpitää suunnitelmaa.
 1. Huolehtii ja vastaa siitä, että päiväkoti on asetusten, määräysten ja mahdollisten vakuutusehtojen edellyttämässä kunnossa.
 1. Toteaa henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että palontorjunnasta ja henkilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.
 1. Pitää turvallisuusvastaavien kanssa vähintään kerran vuodessa päiväkodin palo- ja henkilöturvallisuuspalaverin.

 

Turvallisuuspäällikön sijainen:

 1. Toimii suojelujohtajan estyneenä ollessa hänen varahenkilönään, ja muulloinkin avustaa suojelujohtajaa päiväkodin turvallisuusasioiden kehittämisessä ja turvallisuusorganisaation valmiuden ylläpitämisessä.

 

Turvallisuusvastaavat:

 1. Valvovat jatkuvasti ao. osaston tai vastuualueensa palo- ja henkilöturvallisuutta, palontorjuntavalmiutta sekä näihin liittyvien ohjeiden noudattamista.
 1. Huolehtivat että kaikki havaitut puutteet, viat, virheellisyydet ja epäkohdat turvallisuudessa korjataan heti tai poistetaan.
 1. Tekevät ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään palontorjuntaan, sekä turvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen.
 1. Toimivat poistumistilanteessa oman alueensa vastuuhenkilönä annettujen ohjeiden mukaan.


4. Päiväkodin vaaratilanteet ja niiden ehkäiseminen

 

Päiväkodin normaaliin toimintaan liittyy paljon erilaisia tilanteita, joissa tarkkaavaisuuskaan ei aina riitä estämään vahingon, kuten liukastumisen tai kaatumisen tapahtumista. Voidaksemme estää vahingon toteutumisen tai onnettomuuden sattumisen, on päiväkodin vaaratilanteet tunnistettava ennakolta. Mikäli olemme arvioineet mitä päiväkodissa voi sattua, voimme tehokkaasti ehkäistä näiden vahinkojen sattumisen ennakolta.

Lomake päiväkodin vaaratilanteiden ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden arviointia varten on pelastussuunnitelman liitteenä.

 

5.  Käsisammuttimet ja poistumisjärjestelyt

 

Keittiö: sammutuspeite

Ryhmätilat: jauhesammutin

Käytävätila(keittiön oven ulkopuolella): jauhesammutin

Alkusammutus:

 • sammuta aina sitä, mikä palaa, ei savua tai liekin yläosaa
 • sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella lakaisevalla liikkeellä
 • sammuta ensin alhaalta ja etene ylöspäin
 • ulkona sammuta aina tuulen yläpuolelta, se on turvallista ja tehokasta

Uloskäytävät: opastemerkillä ja -valolla varustettu reitit. Juniorit käyttävät keittiön viereistä uloskäytävää, Seniorit pääsisäänkäytävää.

 

6. Suojautuminen ja väestönsuojelu

 

Mikäli vaaratilanne uhkaa päiväkotia päiväkodin ulkopuolelta, suojaudutaan aina ensisijaisesti sisätiloihin. Välittömästi uhkaavalta kaasu- tai säteilyvaaralta voidaan yksinkertaisin toimenpitein suojautua päiväkodin tai muihin vastaaviin tiloihin.

Suojautumisesta sisätiloihin on ohje pelastussuunnitelman liitteenä.

 

7. Kunnan pelastustoimi

 

Palo- ja pelastusturvallisuudesta alueella vastaa Pohjanmaan Pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen yhteystiedot:        Sepänkyläntie 14-16

                                                          65100 Vaasa

                                                           Pelastuslaitos toimisto
06 325 1444 (ma-pe 08-16)
faksi 06 325 3636

                                                           sähköposti: etunimi.sukunimi(a)vaasa.fi

                                                           Päivystävä palomestari 06 325 1446

Päiväkodin lähin paloasema on    Sepäkyläntie 14-16

Avun saapuminen kestää noin    10 minuuttia.

 

8. Henkilöstön turvallisuuskoulutus

 

Koulutus Osallistujat Päivämäärä Kouluttaja


9. Häiriötilanteet

 

Päiväkoti voi olla riippuvainen monista teknisistä seikoista, joita usein pidetään itsestäänselvyyksinä. Tilapäisesti päiväkodin pitää pystyä toimimaan turvallisesti myös häiriötilanteissa. Tärkeintä on pysyä rauhallisena, pyytää apua häiriön selvittämiseksi ja varmistaa ettei lisävahinkoja pääse syntymään.

 

Sähkökatko

 • Varmista sähkökatkon sattuessa että sähkölaitteet, kuten liesi, pesukone, vedenkeitin ja kahvinkeitin eivät pääse yllättäen käynnistymään sähköjen palatessa.
 • Älä käytä kynttilöitä varavalaistuksena vaan käytä henkilökunnan taukohuoneesta löytyviä paristokäyttöisiä taskulamppuja.
 • Sähkölaitoksen yhteystiedot:
  • Sähkönjakeluhäiriöt, puhelin 24h / vrk:

 

Vaasan sähkö 06 – 324 5700

 • Kaukolämmön jakeluhäiriöt, puhelin:

Vaasan sähkö 06 – 317 5105

 

Vedenjakelun häiriö

 • Veden katketessa varmista, ettei kiinteistössä ole vesivuotoja. Vuodon havaitessasi katkaise vedentulo veden pääsulusta.
 • Kiinteistöhuolto:

029 029 4400

 • Vesi- ja viemärilaitoksen yhteystiedot
  • Vesilaitoksen päivystys 24 h / vrk

 

Vaasan vesi 06- 325 4151, 040 725 7900

Sähköpääkeskuksen sijainti                  Päiväkodin johtajan työhuone

Veden pääsulun sijainti               keittiö

Ilmastoinnin pääsulun sijainti               Päiväkodin johtajan työhuone


10.    Päiväkodin oma palotarkastus

Korjattavaa
Ok
 • Avotulen käyttö
x
 • Kynttilöitä saa polttaa vain henkilökunnan luvalla ja heidän valvonnassaan. Avotulen käyttö on kielletty.
 • Tupakointi
x
 • Tupakointi ei ole sallittua päiväkodin alueella.
 • Viat
x
 • Havaituista vioista ilmoitetaan aina eteenpäin. Korjauksen hoitaa aina ammattihenkilö.
 • Päiväkodin tilat, piha ja ympäristö
x
 • Vaaranpaikat on kartoitettu ja epäkohdat on hoidettu kuntoon.
 • Tarpeettomat tavarat ja roskat
x
 • Tarpeettomia tavaroita ja roskia ei päästetä kertymään komeroihin, ullakolle eikä kellariin. Käytävillä ei saa säilyttää tavaraa.
x
 • Palavat nesteet ja kaasut ja muut vaaralliset aineet
  • Aineita säilytetään vain niille varatuissa paikoissa lasten ulottumattomissa.
 • Uloskäytävät
x
 • Uloskäytävät ovat esteettömiä ja helposti käytettävissä. Ovista pääsee kulkemaan ulos ilman avainta. Poistumisopasteet ovat näkyvissä ja opastevalot palavat.
 • Palon ja savun leviämisen rajoittaminen
x
 • Tulipalon ja savun leviämisen rajoittamiseksi palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Tulipalon leviämistä rajoittavissa seinissä ei ole reikiä tai aukkoja.
 • Alkusammuttimet
x
 • Alkusammuttimet ovat paikoillaan ja ne on tarkastettu säännöllisesti. Sammuttimien opasteet on nähtävissä eikä sammuttimien edessä ole tavaroita. Henkilökunta tietää käsisammuttimien sijainnin sekä osaa käyttää sammutinta.
x
 • Palovaroitinjärjestelmä / Paloilmoitinjärjestelmä
  • Palovaroittimet on asennettu jokaiseen tilaan jossa lapset nukkuvat. Yli 25 lapsen päiväkodissa on sähköverkkoon kytketty palovaroitinjärjestelmä, jonka kunnosta huolehtii nimetty laitteiston huoltaja. Palovaroittimien tulee toimia myös sähkökatkon aikana.
 • Saavutettavuus / paikannettavuus
x
 • Päiväkodin osoite ja nimi on näkyvästi merkitty. Henkilökunta tuntee ja tietää osoitteen. Ajotie päiväkodin luokse on vapaa.

 

Ilmoita puutteista aina eteenpäin ja huolehdi, että ne tulevat korjatuiksi!

 

11.    Päiväkodin poistumissuunnitelma

 

Yleiset ohjeet:

Arvioi          mitä on tapahtunut ja ketkä ovat vaarassa, yritä jakaa tehtäviä

Pelasta        vaarassa olevat ja varoita muita

Hälytä 112        

Sammuta    palonalku alkusammutusvälineistöllä jos voit. Älä hengitä savua!

Rajoita paloa sulje ovet ja ikkunat

Poistu          kokoontumispaikalle tai varakokoontumispaikalle

Opasta         palokunta paikalle

 

Opettajan erityistehtävät poistumistilanteessa

 • Tarkista ryhmäsi lapsilukumäärä
 • Varmista lapsien poistuminen turvallisinta reittiä kokoontumispaikalle
 • Sulje ovet ja ikkunat perässäsi, samoin ulko-ovet (ei lukkoon)
 • Poistu itse viimeisenä
 • Tarkista kaikki tilat (WC, varasto jne) koputa oveen ja huuda ”Hälytys, poistutaan kokoontumispaikalle”
 • Tarkistaessasi WC:tä tai varastoja, liiku matalana, älä hengitä savua
 • Laske lapset kokoontumispaikalla ja ilmoita vahvuus sekä puuttuvat päiväkodin johtajalle / turvallisuuspäällikölle
 • Valvo lapsia koko ajan
 • Koko henkilökunta poistuu kokoontumispaikalle (hiekkakenttä Playschoolin edustalla)
 • Turvallisuuspäällikkö opastaa pelastusväkeä ja tekee tilanneilmoituksen

 

Ohjeita lapsille

 • Kuljetaan käytävällä rauhallisesti, ei tönitä, ei huudeta
 • Kengät jalkaan, takki kainaloon
 • Juniorit – poistutaan keittiön puoleisen oven kautta
 • Seniorit – poistutaan etuoven kautta

 

Loukkuun jääneen muistilista

 • Sulje ovet
 • Tuki raot
 • Varaa vettä
 • Hengitä kostean kankaan läpi
 • Happea ikkunasta
 • Ilmoita itsestäsi: huuda ikkunasta, soita puhelimella, kolista putkia, ovia, pattereita yms.

 

Kokoontumispaikka

 • Playschoolin edustalla oleva hiekkakenttä
 • Varakokoontumispaikka: monitoimiviheriö

 

12.    Toimintaohjeita

        (monistettavaksi päiväkodin seinille)

 

TULIPALO

 

PELASTA. – Pelasta vaarassa olevat. Varoita muita.

  SOITA 112. – Soita hätänumeroon turvallisesta paikasta.

  SAMMUTA. – Käytä alkusammutusvälineitä, mikäli se on

  mahdollista omaa terveyttäsi vaarantamatta.

RAJOITA. – Rajoita paloa sulkemalla perässäsi ovia, ikkunoita ja

 pysäyttämällä ilmastointi.

  OPASTA. – Opasta pelastuslaitos perille.

 

HÄTÄILMOITUS

 

SOITA 112. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. On tärkeää, että soittajalla on ensikäden tietoa tapahtuneesta.

KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT JA ONKO IHMISIÄ VAARASSA.

KERRO OSOITE                                   Karhuntie 11, 65350 Vaasa                 

VALMISTAUDU VASTAAMAAN KYSYMYKSIIN, VOIT SAADA MYÖS OHJEITA.

LOPETA PUHELU VASTA, KUN OLET SAANUT LUVAN.

PIDÄ PUHELIN VAPAANA, KUNNES APU ON PAIKALLA.

SOITA UUDELLEEN 112, JOS TILANNE MUUTTUU.


YLEINEN VAARAMERKKI

 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

 

 1. Siirry sisälle. Pysy sisällä.
 2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
 3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 4. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
 5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan
  matkalla.

 

KAASUVAARA

 

Kaasuvaara voi aiheutua esim. kemikaalikuljetuksen tai tehtaan onnettomuuden seurauksena.

▪ Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

 

SISÄTILOISSA:

 

Sulje ikkunat, ovet ja pysäytä ilmanvaihto.

Tiivistä postiluukku ja muut avonaiset kohdat teipillä ja muovilla tai kostealla kankaalla.

Kuuntele ohjeita radiosta.

Pysyttele yläkerroksissa kunnes vaara on ohi. Älä mene kellariin tai väestönsuojaan!

Hengitä kostean kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua.

 

ULKONA:

 

Poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä.

Pyri korkeimpaan maastonkohtaan, vältä alavia paikkoja.

Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa. Suojaa ne kostealla vaatteella tai muulla kankaalla.

▪ Mikäli sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa ihmisiä siirtymään pois vaara-alueelta.

▪ Jos ulosmeno on välttämätöntä, suojaa silmäsi ja hengityksesi.


SÄTEILYVAARA

 

Säteilytilannetta valvotaan jatkuvasti koko maassa mittareilla. Pienetkin muutokset huomataan heti ja niistä tiedotetaan viipymättä. Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Sulje tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi, jotta radioaktiiviset aineet eivät pääsisi sisään. Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja.

▪ Suojaa ruoka ja juomavesi. Laita esillä olevat elintarvikkeet muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä.

Joditabletit. Ota joditabletti vasta viranomaisten kehotuksesta, jonka kuulet radiosta tai televisiosta. Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen, mutta eivät anna muuta suojaa. Tabletteja ei pidä lähteä vaaratilanteessa noutamaan rakennuksen ulkopuolelta.

▪ Ulkona liikkuminen. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita. Riisu vaatteet sisälle tullessasi eteiseen ja peseydy huolella. Käytä hengityssuojainta pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy keuhkoihin.

 

13.    Päiväkodin vaaratilanteiden arviointi

 

Vaara tai vahinkotilanne Syy Ennalta ehkäisevät toimenpiteet