Esiopetus

Vaasa English Playschoolissa järjestettävä esiopetus luo lapselle turvallisen siirtymän päivähoidosta kouluun. Esiopetus on suunniteltu siten että jatkumo Suvilahden koulun englannin kieliselle linjalle on saumaton. Jo esiopetusvuonna koulun toiminta ja opettajat tulevat tutuiksi tiiviin yhteistyön merkeissä.

Vaasa English Playschoolissa esiopetuksen keskeisenä elementtinä on vieraskielinen opetus englannin kielellä. English Playschoolin esiopetuksessa käytetään CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated Learning). Leikkikoulun henkilökunta käyttää lasten kanssa toimiessaan ja keskenään englantia, mutta lapset käyttävät sekä omaa äidinkieltään että englantia.

Englannin kielisen opetuksen rinnalla esiopetuksessa tuetaan myös lapsen oman äidinkielen kehitystä – omalla äidinkielellä tapahtuvaa esiopetusta järjestetään lapsille säännöllisesti n. 3 tuntia viikossa. Kielen oppiminen tapahtuu toiminnan kautta: lapsen maailmaan liittyvien teemojen avulla harjoitellaan teemasanastoa loruissa, leikkeissä ja peleissä sekä askartelussa, musiikissa ja liikunnassa. Lasta rohkaistaan ja ohjataan puhumaan englantia kaikissa päivän toiminnoissa mallien ja esimerkkien avulla. Lapsi oppii omassa tahdissaan omien kehitysedellytystensä mukaan. English Playschoolin esiopetuksen tavoitteena on lapsen yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen sekä kasvun tukeminen monipuolisessa kasvu- ja oppimisympäristössä, opetuksen seuratessa esiopetuksen yleistavoitteita.

Suvilahden koulun Englannin kielisen linjan opetuksesta saat lisätietoa tästä.