Vieraskielinen varhaiskasvatus

Vaasa English Playschoolissa toiminta ja vieraskielinen opetus tapahtuvat kielikylpymenetelmiä noudattaen. Henkilökunta käyttää lasten kanssa toimiessaan ja keskenään pelkästään englantia, mutta lapset käyttävät sekä omaa äidinkieltään että englantia.

Kielen oppiminen tapahtuu toiminnan kautta: lapsen maailmaan liittyvien teemojen avulla harjoitellaan teemasanastoa loruissa, leikkeissä ja peleissä sekä askartelussa, musiikissa ja liikunnassa. Lasta rohkaistaan ja ohjataan alusta pitäen puhumaan englantia kaikissa päivän toiminnoissa mallien ja esimerkkien avulla. Lapset oppivat omassa tahdissaan omien kehitysedellytystensä mukaisesti.