Tavoitteet

Playschoolin toiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen yhteistyössä kotien kanssa. Keskeisenä elementtinä on englannin kielen oppiminen, kielikylpymenetelmien mukaisesti toteutettuna. Tavoitteena on lapsen yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen sekä kasvun tukeminen monipuolisessa, turvallisessa kasvu-ja oppimisympäristössä.

Playschoolin kasvatukselllisia tavoitteita ovat:

 • Englannin kielen alkeet
 • Sosiaalisten taitojen tukeminen
 • Kommunikaatiotaitojen tukeminen
 • Avoimuus
 • Kansainvälisyys
 • Monikulttuurisuus
 • Aloitteellisuus/aloitekyky
 • Hyvät tavat
 • Kunnioitus luontoa ja ympäristöä kohtaan
 • Luovuus
 • Fyysinen ja psyykkinen kehitys