Toiminta-ajatus

Monipuolinen kasvu- ja oppiympäristö

Vaasa English Playschoolin toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallista perushoitoa monipuolisessa kasvu- ja oppimisympäristössä jossa lapsella on mahdollisuus oppia englannin kieltä kielikylpymenetelmin.

Vaasa English Playschoolissa noudatetaan Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, leikkikoulun omaan opetussuunnitelmaan integroituna.