Esiopetus

Vaasa English Playschoolissa järjestettävä esiopetus luo lapselle turvallisen siirtymän päivähoidosta kouluun. Esiopetus on suunniteltu siten että jatkumo Suvilahden koulun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen olisi lapsille mahdollisimman helppoa ja luontevaa. Jo esiopetusvuonna koulun toiminta ja opettajat tulevat tutuiksi tiiviin yhteistyön merkeissä.

Vaasa English Playschoolissa esiopetuksen keskeisenä elementtinä on vieraskielinen opetus englannin kielellä. English Playschoolin esiopetuksessa käytetään CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated Learning). Päiväkodin henkilökunta käyttää lasten kanssa toimiessaan ja keskenään pelkästään englantia, mutta lapset käyttävät sekä omaa äidinkieltään että englantia. Lapset oppivat samanaikaisesti sekä asiasisältöjä että vierasta kieltä.

Englannin kielisen opetuksen rinnalla esiopetuksessa tuetaan myös lapsen oman äidinkielen kehitystä – omalla äidinkielellä tapahtuvaa esiopetusta järjestetään lapsille säännöllisesti n. 3 tuntia viikossa.
Vaasa English Playschoolin esiopetuksen tavoitteena on lapsen yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen sekä kasvun tukeminen monipuolisessa kasvu- ja oppimisympäristössä, opetuksen seuratessa esiopetuksen yleistavoitteita.

Suvilahden koulun Englannin kielisen linjan opetuksesta saat lisätietoa tästä.